V ŻOŁNIERSKO – PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE ŚDS-ÓW

15 listopada, 2019 09:31

W czwartek 7 listopada uczestniczyliśmy  już po raz piąty w spotkaniu organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rdzawie.  Tym rzazem uroczystość  odbyła się w świetlicy wiejskiej w Ujeździe. Zaproszeni goście to między innymi Wicestarosta Bocheński – Ryszard Drożdżak, Przewodnicząca Rady Gminy Trzciana – Renata Paruch, Wójt Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa, Dyrektor PCPR w Bochni – Elżbieta Paczyńska, Wójt Gminy Trzciana – Cezary Stawarz, Sekretarz Gminy – Danuta Michniak-Dutkiewicz, kadra GOPS w Trzcianie i Łapanowie, kierownicy zaprzyjaźnionych ŚDS-ów. Na początku imprezy odśpiewano Hymn Państwowy, następnie Pani Barbara Borowiec – kierownik ŚDS przywitała wszystkich zaproszonych gości. Wójtowie obu gmin oraz p. Elżbieta Paczyńska złożyli pod zamontowaną na ścianie budynku tablicą pamiątkową, poświęconą żołnierzom NOW-AK z Ujazdu zamordowanym podczas II wojny światowej, zapalone znicze.  Po ich  powrocie zaprezentowały swoje programy Środowiskowe Domy Samopomocy z Muchówki, Zagórzan, Żegociny i Rdzawy. Nasi podopieczni zaśpiewali cztery pieśni patriotyczne przy akompaniamencie na akordeonie, na którym zagrała pani Małgorzata Wójcik, a wiersze pięknie odczytała Urszula Kasprzyk. Pomimo stresu i emocji, które towarzyszyły podopiecznym występ był udany a wszyscy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania.

Skip to content