KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

25 listopada, 2020 07:15

 Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. W konkursie biorą udział podopieczni naszego ośrodka. (Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach) Prosimy o wykonanie kartki bożonarodzeniowej, której inspiracją mogą być: Wycinanki, rękodzieła artystycznego, wydzieranki, wyklejanki inne wyroby. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką. Każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 2 kartki bożonarodzeniowe. Każda praca musi być opisana metryczką (imię i nazwisko uczestnika).Praca będzie oceniana pod względem pomysłowości, estetyki oraz zgodności z tematem. Zakończenie przyjmowania prac 11.12.2020r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu -18.12.2020r. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!!!

Skip to content