Informacje

Ze świadczeń ŚDS mogą korzystać osoby, które:

– Wyrażają zgodę na udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

– Nie są uzależnione od alkoholu i narkotyków;

– Nie są agresywne w stosunku do współuczestników oraz pracowników ŚDS

ŚDS w Zagórzanach jest miejscem ciepłym, przyjaznym, tworzonym przez wszystkich członków (uczestników) grupy, gdzie każdy uczestnik otoczony jest opieką indywidualną w zależności od potrzeb i sytuacji. Każdy z nas tworzy ten dom i jednocześnie jest za niego odpowiedzialny. Staramy się poprzez różne formy swojej działalności tworzyć i wspierać, zarówno w swoim otoczeniu jak i na w terenie, działania zmierzające do usamodzielnienia członków grupy, wyrabiając w  uczestnikach umiejętność świadczenia sobie różnorodnej   wzajemnej pomocy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizujemy różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w  miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę psychologiczną, terapeutyczną, medyczną.

Skip to content